Homepage

‘De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.’ - Rudolf Steiner -

Vul hier de interessepeiling in!

Ons initiatief

Een voortgezet vrijeschool in Meppel. Hoe mooi zou dat zijn? Wij hebben daar wel onze ideeën over. En sinds september 2022 is deze diep gekoesterde wens een stukje dichterbij gekomen, aangezien wij als initiatiefgroep een samenwerking met Stad&Esch zijn aangegaan. De verkenning naar een samenwerking was al een tijdje gaande en dat voelde zo goed dat begin dit schooljaar de samenwerking is geformaliseerd met een intentieverklaring en er is een werkgroep gevormd, met leraren van Stad&Esch, ouders uit de initiatiefgroep en een zeer ervaren adviseur. Zie voor meer informatie over deze samenwerking dit persbericht!

Bij voldoende animo en met ieders steun is het plan om in september 2023 te starten met minimaal een 7e klas en een vervolg in klas 8, zodat hopelijk het initiatief uiteindelijk kan doorgroeien naar een volwaardige vrijeschool tot en met klas 12.

De site is, net als het initiatief, volop in ontwikkeling! Ons belangrijkste doel is op dit moment enthousiasmeren en informeren. Bovendien willen we graag de interesse peilen onder ouders en/of leerlingen, om zodoende inzichtelijk te krijgen of het initiatief vruchtbaar is! Op de open dag van Stad&Esch waren wij aanwezig en daar bleek dat er veel belangstelling is voor een voortgezet vrijeschool in Meppel. In november hebben we een goedbezochte informatiebijeenkomst georganiseerd.

We zullen qua open dagen e.d. zoveel mogelijk aansluiten bij het programma van S&E en parallel zullen er extra bijeenkomsten georganiseerd worden om meer bekendheid te geven aan dit initiatief.

Op vrijdag 17 februari is er van 13.30 -15.00 uur de mogelijkheid voor leerlingen van groep 8 tot het volgen van proeflessen, gegeven door ervaren vrijeschoolleraren, op Stad&Esch. Ouders en/of verzorgers hebben op dat moment, in een aparte ruimte, gelegenheid tot het stellen van vragen aan de leden van de werkgroep. Via de site van Stad&Esch kan je je aanmelden!

Bovendien bieden we de mogelijkheid aan voor basisscholen om bezocht te worden door leden van de werkgroep voor een verdiepende voorlichting. Neem hiervoor contact op via ons mailadres of het contactformulier.

En wil je niets missen van de ontwikkelingen van dit initiatief? Schrijf je hieronder, in de footer helemaal onderaan, in voor de nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte bent als er nieuws te melden is.

Enthousiast?

Heb jij kinderen in klas 6 (groep 8) of lager en wil jij ook graag dat zij voortgezet vrijeschoolonderwijs in Meppel kunnen volgen? Vul hier online, geheel vrijblijvend, de interessepeiling in. Ook als je kinderen al ouder zijn, kan je je belangstelling kenbaar maken. Heel lang hadden we de hoop om te kunnen starten in september 2022, maar dat is niet gelukt.

Ben je net zo enthousiast als wij en wil je dit met anderen delen, stuur dan de link naar deze website door via jouw eigen social media kanalen!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in de footer, helemaal onderaan deze pagina, in voor de nieuwsbrief.

Schenkingen

Naast extra hulp in de vorm van menskracht, zijn schenkingen ook van harte welkom. We willen namelijk graag een rechtsvorm gaan oprichten. Bovendien is het onze wens om lezingen en cursussen te gaan organiseren, want een initiatief als deze van de grond krijgen, dat vraagt om studie en inspiratie. Ook het optuigen van deze site heeft geld gekost, maar dat is geschonken door yapp.nl (waarvoor dank!).

Dus draag je dit initiatief een warm hart toe? Dan is het mogelijk om een bedrag over te maken naar:

NL82RABO0156707802 t.n.v. Stichting Sleipnir o.v.v. Bovenbouw Meppel.

Schenkingen naar deze stichting zijn volledig fiscaal aftrekbaar (ANBI). Zie www.sleipnir.nl voor meer informatie over wat deze stichting doet! En meer over de relatie tussen vrijeschoolonderwijs en deze stichting kun je verderop de site lezen.