Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

Neem vooral en kijkje op het Instagram account van de leerroute vrijeschool op Stad&Esch!

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 gaat een zeer ervaren vrijeschoolteam starten, bestaande uit Josan Pleune en Alice Teunissen, die samen het mentoraat gaan vormen. Jian Mulders zal de wiskundeperiodes en vaklessen wiskunde verzorgen. En Hanneke van der Steen is aangesteld als coördinator.

Initiatiefnemers

Sinds het begin 2020 zijn verschillende ouders dragers van het initiatief om in Meppel een voortgezet vrijeschool op te richten. In 2022 is er door de initiatiefgroep en Stad&Esch een intentieverklaring ondertekend om dat samen te gaan realiseren. En op dat moment werd er door een werkgroep, bestaande uit geïnteresseerde leraren vanuit Stad&Esch, leden van deze initiatiefgroep, een afgevaardigde van de vrije basisschool De Toermalijn in Meppel en Rob van der Meijden als zeer ervaren adviseur, gewerkt aan die realisatie met als doelstelling om in het schooljaar 2023-2024 te starten met een zevende klas. Hieronder stellen de ouders van de initiatiefgroep zich voor.

Ingrid Zwiers

Ik ben Ingrid, moeder van drie dochters en sinds het begin bij dit initiatief betrokken. Enerzijds omdat ik heel graag zou willen dat mijn kinderen voortgezet vrije schoolonderwijs kunnen kiezen in Meppel en anderzijds, omdat ik ooit gestart ben in het onderwijs, maar daar mijn draai niet kon vinden.

Ik vond zelf wiskunde magisch, maar zag ook dat ik heel eenzaam was in de liefde voor dit betoverende vak. Bovendien miste ik, ook als leerling al, samenhang in het onderwijs en ik was benieuwd wat er nog bestond buiten de muren van onderwijs, dus ik ben iets anders gaan doen. Toen onze oudste dochter geboren werd zijn we per toeval bij een door antroposofie geïnspireerde opvang terecht gekomen en dat voelde als een warm bad. Achteraf gezien was ik in mijn jeugd al op verschillende manieren, zonder het te weten, met antroposofie in aanraking geweest. Een feest van herkenning!

Sindsdien ben ik me verder in de antroposofie gaan verdiepen en ik word helemaal enthousiast van o.a. de pedagogische visie van Steiner. Vooral omdat het een visie is die onderdeel uitmaakt van een nog groter geheel en ik inspiratie vind voor de beantwoording van mijn vele vragen! Ik draag daarom graag mijn steentje bij aan het realiseren van dit prachtige (voortgezet) onderwijs in Meppel.

Maraike Hein

Mijn naam is Maraike. Ik kwam in 1999 vanuit Duitsland naar Nederland en heb toen met veel plezier de opleiding “biodynamische land- en tuinbouw” gevolgd op de Warmonderhof. Hier kwam ik in aanraking met de antroposofie, die me tot heden blijft inspireren op allerlei vlakken: de landbouw, gezondheidszorg, mensenkunde, heilpedagogie en het onderwijs…

Ik ben betrokken bij het initiatief omdat ik het belangrijk vind dat er onderwijs is waar geleerd wordt wat er in de basis toe doet, wat je in alle verdere loopbanen nodig hebt. Als basis voor verder onderwijs en opleiding. Ik denk hierbij aan werken aan het sociale, creatieve vermogens, ambachten, samen werken en jezelf en de wereld leren kennen. En dat school leuk is, dat het mooi is om iets te leren en niet omdat het moet voor het cijfer.

Ik wil voor mijn 3 kinderen en het liefst ook voor veel andere kinderen de mogelijkheid bieden dit in het onderwijs te mogen ervaren. Zodat er kinderen de wereld in komen die intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren en een bijdrage willen leveren in de samenleving.

Annemieke Kouwenberg

Annemieke, lerares natuurkunde, danseres en moeder van 3. In dit initiatief: stille kracht, rechterhand, sparringspartner, gatenvuller, pogingen tot structuur en overzicht, inmiddels op de achtergrond.  

In betovering geraakt 

Door de creativiteit en fantasie van mijn vrije school-vrienden toen ik zelf kind was. 
Door mamalien die het ademde, de aandacht in al haar handelen, oog voor mijn diepste wezen. 
Door mijn kinderen, die de schoonste spreuken over straat en door de woonkamer schallen en zingen alsof het niets is. 
Door de school van mijn kinderen, de omarming van de leerkrachten, de kracht van de rituelen, die de groep en toehoorders optillen naar hogere sferen.
Door de ouders op de school van mijn kinderen die mijn vrienden werden, met wie ik kan praten over de ziel alsof het de gewoonste zaak van de wereld is (en dat is het ook). 
Door de wijsheid van de pedagogiek die ik zelf wens eigen te maken en over te brengen op mijn leerlingen in mijn (reguliere) lessen.  
Wat een rijkdom dat vrije school onderwijs.  

Dat er zo’n mooie plek mag komen voor vele leerlingen in Meppel en omstreken. 
Daar draag ik graag aan bij.

Gerjanne van Benthem

Als moeder van drie jonge kinderen ben ik iedere dag blij dat wij gekozen hebben voor het vrije schoolonderwijs. Jaren geleden, nog voordat onze kinderen naar school gingen, kwam ik in aanraking met de antroposofie en deze vorm van onderwijs en was ik verheugd en verbaasd tegelijk. Verheugd om te voelen en te ervaren dat deze manier van onderwijs zo warm en rijk is, verbaasd dat ik nooit eerder hiermee in aanraking was gekomen. Ik begon me meer te verdiepen in de antroposofie en voelde ik iedere keer als ik iets las weer die diepgewortelde herkenning. Alsof ik het was vergeten en weer opnieuw herinnerd werd aan hoe dingen in elkaar zitten en hoe alles met elkaar samenhangt. Blij werd ik daarvan. Toen ik werd gevraagd om te willen deelnemen aan deze initiatiefgroep hoefde ik niet lang na te denken. Ja! In mijn beleving is deze vorm van onderwijs zo rijk dat ik ieder kind dit gun, juist ook in de middelbare schooltijd. En ik denk dat de tijd waarin we leven, met ontzettend veel uitdagingen en waarin we continu worden afgeleid van datgene dat er toe doet, rijp is om deze vorm van middelbaar onderwijs aan te bieden in Meppel. Levend leren, niet alleen met het hoofd maar ook met het hart en de handen. Creatief, nieuwsgierig en open kijken naar dat wat voorbij komt. Niet volgens vaststaande kaders en methodes maar juist van binnenuit, het kind volgend in zijn of haar ontwikkelingsfase. En te laten zien dat vrije schoolonderwijs allesbehalve stoffig is maar juist hartstikke van deze tijd, voor iedereen! En ja dat vraagt zeker wat van ouders en docenten. Maar zit die liefde, warmte en aandacht niet in ons allemaal? Ik bouw graag mee aan de ontwikkeling van de kinderen zodat zij uitgroeien tot innerlijk vrije, creatieve, bewuste en verantwoordelijke mensen.

Hieronder stellen de overige werkgroep leden zich voor.

Rolf Enting

Mijn naam is Rolf Enting en ik werk op Stad en Esch als docent lichamelijke opvoeding en leerlingcoördinator voor atheneum, vwo+/gymnasium klas 1, 2 en 3. 

Ik vind het erg leuk om mee te denken en werken aan nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Zo waren we al een tijdje aan het kijken naar een 10-14 route binnen Stad en Esch maar dat werd hem niet. En toen kwam het ouderinitiatief van de Toermalijn met de vraag of wij niet een vrijeschool leerroute (VSL) wilden aanbieden. Daar werden we wel enthousiast over en we zijn in gesprek gegaan. En uiteindelijk heeft de directie de knoop doorgehakt en zijn we aan het werk gegaan met de werkgroep. 

Ik wist niet heel veel van het vrijeschool onderwijs maar ben inmiddels een stuk wijzer en enorm enthousiast over de VSL die we aan het ontwikkelen zijn. Ik vind het een erg mooie onderwijsvorm en denk dat veel leerlingen hier baat bij hebben. De VSL heeft veel aspecten waar we als Stad en Esch mee bezig zijn/naartoe willen, denk hierbij aan maatwerk en kunstonderwijs. 

We zijn met elkaar hard bezig om een prachtige leerroute neer te zetten en hoop dat we de komende jaren veel leerlingen mogen verblijden met deze onderwijsvorm. 

Rob van der Meijden

Sinds juli’22 mag ik de initiatiefgroep en de schoolleiding van Stad&Esch begeleiden bij het ontwikkelen van een vrijeschoolafdeling in Meppel. Dat doe ik vanuit BVS-schooladvies, de begeleidingsdienst voor vrijescholen in Nederland.

Als docent, schooleider en bestuurder werkte ik vanaf 1989 op meerdere vrijescholen in Nederland.

Enthousiast word ik echt van initiatieven om nieuwe vrijescholen te starten. Een plaats ‘waar levenswegen samenkomen’ en mensen vanuit alle achtergronden hun best doen om goed en betekenisvol onderwijs voor een nieuwe generatie te verzorgen. Hedendaags vrijeschoolonderwijs dat jongeren helpt in hun ontwikkeling tot zelfstandig oordelende, sociaal voelende en gericht handelende volwassenen.

Samen met jullie kijk ik uit naar de start in augustus 2023.

Griet Koops

Docent dans en mentor op Stad&Esch

Vrije school bovenbouw Meppel

In het verleden, ongeveer 30 jaar geleden, heeft er in Meppel een bovenbouw vrije schoolonderwijs bestaan. Deze site is, net als het initiatief, volop in ontwikkeling. En we zullen hier later meer over de voormalige bovenbouw schrijven.