Voor leerlingen

Voor leerlingen

De belangrijkste kenmerken van de voortgezet vrijeschool Meppel​ 

Elke klas een eigen lokaal:
Alle klassen hebben een eigen sfeervol lokaal, waar je de meeste lessen volgt. Voor bepaalde vakken zoals muziek, toneel, handvaardigheid of gym ga je naar één van de vaklokalen. Door met je eigen klas een eigen lokaal te hebben, wordt een plek gecreëerd waar je je echt thuis voelt.

De klas is de wereld in het klein:
Doordat je in de klas zit met leerlingen met allerlei kwaliteiten, achtergronden, leerstijlen en niveaus, leer je omgaan met verschillen èn goed samenwerken. Zodoende leer je het mooie in ieder mens te waarderen. Dat legt een stevige basis voor je vervolgopleiding en je werk later in deze maatschappij, die ook hele divers is.

In de ochtend periodelessen:
Je start je lesdag de eerste twee uur met periodelessen. Dat betekent dat je drie weken lang, elke dag, de eerste twee lesuren wordt ‘ondergedompeld’ in één vak. Je kunt hierbij denken aan vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, scheikunde, biologie, enzovoort. Elke periode heeft een eigen thema, dat past bij jouw ontwikkeling op dat moment. Je zult zien dat het je daarom aanspreekt. In die periode-ochtend is tijd om de leerstof creatief en diepgaand te verwerken. Zo maak je bijvoorbeeld een eigen boek over de lesstof op jouw eigen manier. Zo wordt het echt ‘jouw ding’. Doordat je het allemaal al een keer hebt opgeschreven, erbij getekend hebt en er een “nachtje over hebt geslapen”, vergeet je het geleerde niet zomaar. ​

Geen cijfers waar het niet nodig is en een mooi getuigschrift:
Je krijgt, in ieder geval in klas 7 en 8, zo min mogelijk cijfers. Veel dingen die je zult leren zijn namelijk moeilijk in cijfers uit te drukken. Aan het eind van het jaar krijg je een getuigschrift. In dat getuigschrift wordt een beeld geschetst over jou en jouw ontwikkeling op allerlei vlakken. Het leren komt hierin naar voren maar bijvoorbeeld ook  jouw manier van samenwerken, jouw rol in de klas en jouw inzet.

Veel les van je eigen klassenleraar/mentor:
In klas 7, 8 en 9 krijg je meerdere periodevakken van je eigen klassenleraar en zo mogelijk ook nog vaklessen. Rondom deze lessen heb je nog tijd om met hem of haar te praten. Zo leer je elkaar goed kennen. Dat is wel zo prettig als je ergens mee zit of gewoon wilt vertellen wat je bezighoudt. De klassenleraar leert ook jouw ouders goed kennen door de tweejaarlijkse ouderavonden en oudergesprekken.

De vaklessen sluiten aan bij het periodethema​:
Vaklessen zoals Nederlands, wiskunde, Frans en Engels krijg je na de periodelessen waar je de dag mee bent begonnen. In deze lessen werk je waarschijnlijk met de bekende methodeboeken. De docenten proberen met hun lessen wel zoveel mogelijk aan te sluiten bij het thema van de ochtendperiode. Zo wordt het leren één geheel en ga je samenhang ervaren.

Kunst, natuur, ambacht en beweging​:
Naast de theoretische vaklessen is er ook veel tijd voor kunst-, natuur-, ambacht- en bewegingsvakken. Tekenen, schilderen, textiel, hout-en metaalbewerking, bewegen, sport, dansen, zingen, musiceren en toneel. Deze vakken spelen een erg belangrijke rol op de voortgezet vrijeschool Meppel. Het zijn heerlijke vakken om te doen en waar het kan bij voorkeur buiten in de natuur. Je bent lekker bezig waardoor je hoofd even tot rust kan komen. Dat geeft afwisseling en ontspanning. Je leert om je uit te drukken en om iets te creëren. De ene keer doe je dat zelfstandig en op eigen initiatief, de andere keer met elkaar. In een toneelvoorstelling met je hele klas werk je vanuit al deze kunsten samen om er één sprankelend geheel van te maken.

Seizoensfeesten, speciale dagen en elk jaar een meerdaagse excursie​:
Herfst, winter, lente en zomer hebben ieder hun eigen karakter en sfeer in het jaar. Dat vieren we op de voortgezet vrije school Meppel! Als het kan lekker buiten, met sportieve spelen, optredens en samen eten, in de winter gezellig binnen. Soms is er een speciale dag en bezoek je met de klas bijvoorbeeld een museum of doen jullie een activiteit die aansluit bij het periodethema. Samen dingen beleven blijft je altijd bij. Deze feesten en excursies zijn hoogtepunten in het jaar die echt energie geven. Bovendien het moment om in verbinding met elkaar te zijn!​

Al deze dingen samen maken dat je op deze school een fijne tijd zult hebben en waar je je klasgenoten en je leraren goed leert kennen. Door dingen samen te doen voel je je veilig. Daarbinnen kun je jezelf ten volle ontwikkelen en de mens worden die jij wilt zijn!